تأثیر فروش سهام شرکت های منعلق به دولت به مدیران بر عملکرد شرکت های مزبور در ایران
32 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه بازرگانی » تابستان 1379 - شماره 15 » (24 صفحه - از 59 تا 82)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی